من
........یه دختره..........
 

 

یه دختر خیلی معمولی....

موهای بلند خرمایی ،چشمای قهوه ای و قد متوسط....

اینجا آزادم هر چی میخوام بگم....

خیلی شکستم....از همه خوردم...ولی تا انتقام زنده میمونم...

یه آدم بی حس و تلخم....اومدم ک برم....

این منم...بدت میاد بیرون....

هر چی اینجاست و خودم نوشتم...پ کپی نزن...

من پریسام...

 

 

 

 

 

 دو شنبه 14 اسفند 1398برچسب:| 22:9  | لیدی پریسا |  

  

محبوسم در زندگی ات....

در جایی که پاک شدنی نیست....

در گذشته ات....میفهمی؟


 چهار شنبه 14 فروردين 1392برچسب:| 22:28  | لیدی پریسا |  

  

دل به دل راه ندارد،قبول!

اشک های شبانه ام را فریاد کشیدم....

کسی نشنید؟

 چهار شنبه 14 فروردين 1392برچسب:| 22:28  | لیدی پریسا |  

 تنهایی ام پر ادعاست،ببخش...

تو را میخواهد....

 چهار شنبه 14 فروردين 1392برچسب:| 22:27  | لیدی پریسا |  

صدای شعر هایم هم در آمد!

از این همه "تو".....

 چهار شنبه 14 فروردين 1392برچسب:| 22:27  | لیدی پریسا |  

 

بعد از تو معشوقی یافته ام....

هر شب در آغوشش جان میدهم....

خیالت جمع!خیالت را میگویم....

 چهار شنبه 14 فروردين 1392برچسب:| 22:25  | لیدی پریسا |  

  

او که در مقابلت سکوت میکند،

همیشه به نامردی ات راضی نیست....

گاهی می اندیشد به سکوتی

که پاسخ ابلهان است....

 چهار شنبه 14 فروردين 1392برچسب:| 22:24  | لیدی پریسا |  

 

از جلوی چشمانم گم نشو!

بیا و چند بار گذر کن،

تا باورت شود

برایم

همچون

دیگران

غریبه شده ای.............

 چهار شنبه 14 فروردين 1392برچسب:| 22:22  | لیدی پریسا |  

  

سالهاست بر سکوی قطار،آمدنت را انتظار میکشم،

همه ی ترسم از ان است،که تنها باز نگردی....

 چهار شنبه 14 فروردين 1392برچسب:| 22:18  | لیدی پریسا |  

  

مرا فروختی،اما بازنده تویی...

ارزان فروخته ای ان همه احساس را....

 چهار شنبه 14 فروردين 1392برچسب:| 22:17  | لیدی پریسا |  

  

چشم،میروم...

فقط بدان بساطی که گفتی جمعش کن،

سفره ی دلم بود....

 چهار شنبه 14 فروردين 1392برچسب:| 22:16  | لیدی پریسا |  

  

زمین بزرگ است!پر از آدم....

بعد از من سراغ بهتری برو....

لطفا حالم را بدتر نکن....

 چهار شنبه 14 فروردين 1392برچسب:| 22:16  | لیدی پریسا |  

اشک هایم ته کشیده اند.....

آسمان،میشود امشب برای من بباری؟

 چهار شنبه 14 فروردين 1392برچسب:| 22:15  | لیدی پریسا |  

 بعضی وقتا توجاده می ایستم

به عقب نگاه میکنم....

نه،کسی نیست...

و بازم میرم...

میرم...

 چهار شنبه 7 فروردين 1392برچسب:| 12:6  | لیدی پریسا |  

  

ارومم....

نمیدونم ارامش قبل از طوفانه

یا ارامش بعدش....

 چهار شنبه 7 فروردين 1392برچسب:| 12:5  | لیدی پریسا |  

  

یه جمله هست خیلی ارومم میکنه:

جای ادمایی که پشت سرم حرف میزنن

همونجاست....پشت سرم.....

 چهار شنبه 7 فروردين 1392برچسب:| 12:3  | لیدی پریسا |  

 امروز یه گوشه نشسم،خوب نگاهشون کردم

دست کشیدم روشون،باهاشون خداحافظی

کردم و انداختمشون دور....

همه ی احساساتمو................

 چهار شنبه 7 فروردين 1392برچسب:| 11:45  | لیدی پریسا |  

  

گمشده ام دیگر نیمه نیست...

کامل است با دیگری....

 چهار شنبه 7 فروردين 1392برچسب:| 11:41  | لیدی پریسا |  

 برگشتم سراغ خراطها ولی گریه نمیکنم

نشونه ی خوبی نیست....

میترسم....

 چهار شنبه 7 فروردين 1392برچسب:| 11:40  | لیدی پریسا |  

 دلم گرفته....

 چهار شنبه 7 فروردين 1392برچسب:| 11:39  | لیدی پریسا |  

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 7 صفحه بعد